Lovpligtige oplysninger

Til opfyldelse af Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom, § 27 gives disse oplysninger: Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos HDI Forsikring, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø, tlf. 33 36 95 95, www.hdi.global. Forsikringen dækker formidling af ejendomme beliggende i Danmark. Medarbejdere: Svenne Nielsen, indehaver.
Ejendomsmæglerloven er underlagt Erhvervsstyrelsen. Vil du som forbruger klage kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, Tlf. 70253666